Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Ny medlem

Om du önskar bli medlem i föreningen ber vi dig vänligen fylla i blanketten  (klicka på blanketten för att öppna den)
eller
skicka e-post till post(at)kvinnligaakademikerihelsingfors.fi
(byt ut texten "(at)" mot tecknet @ i e-postadressen).

Vi önskar att nya medlemmar skickar oss namn, adress, e-post, telefonnummer, födelseår samt akademisk grad och specialkunnande.

Till medlem antas de som avlagt högskoleexamen.

Dessa personuppgifter kommer endast föreningen eller förbundet (FKAF) att förfoga över och de överlämnas inte till utomstående.

Medlemsavgiften är 35 euro år 2019 och den betalas in på kontot AKTIA FI1640550011596810 senast den 28.2.

Välkommen!

Avgående medlem

Om du önskar utträda ur föreningen ber vi dig vänligen skicka ett e-postmeddelande till post(at)kvinnligaakademikerihelsingfors.fi (byt ut texten ”(at)” mot tecknet @ i e-postadressen).