Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Om du önskar bli medlem i föreningen eller utträda ur föreningen ber vi dig vänligen skicka ett e-postmeddelande till

post(at)kvinnligaakademikerihelsingfors.fi

(byt ut texten "(at)" mot tecknet @ i e-postadressen)

Vi önskar att nya medlemmar skickar oss namn, adress, e-post, telefonnummer, födelseår samt akademisk grad och specialkunnande.

Till medlem antas de som avlagt högskoleexamen.

Dessa personuppgifter kommer endast föreningen eller förbundet (FKAF) att förfoga över och de överlämnas inte till utomstående.

Medlemsavgiften är 35 euro år 2018 och den betalas in på kontot AKTIA FI1640550011596810 senast den 28.2.

Välkommen!