Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Evenemangskalender 2019

På våra möten informerar vi om aktuella frågor som berör vår förening och vårt förbund. Nya medlemmar är välkomna. Länken till anmälningsadressen finns på vår hemsida www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi . Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Information om verksamheten kommer förutom i de två medlemsbreven också om aktuella frågor per e-post till de medlemmar som uppgett sin e-postadress. På förbundets hemsidor www.akateemisetnaiset.fi  ingår också information om vårt och alla lokalföreningars program, liksom i förbundets tidning Minerva. Adressen till våra sidor på Facebook är: Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f. – KAH. Information om månadsmötena ingår i HBL/Evenemax på måndag samma vecka som mötet hålls.

Observera, att vår egen hemsida är förnyad och finns på följande adress:

https://akkanblog.wordpress.com/. Där hittar du t.ex. en länk för nya medlemmar, aktuella program och vissa av våra tidigare publikationer och kontaktuppgifter.

Föreningens bankkonto är Kvinnliga Akademiker i Helsingfors, AKTIA FI1640550011596810. Höstmötet 2018 beslöt att medlemsavgiften för 2019 förblir 35 euro. Av den summan går 25 euro till Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund. Som förut är det möjligt att frivilligt bidra till föreningens stipendium för en invandrarkvinna som utbildar sig i Finland. Bidrag ges till samma konto som medlemsavgiften.

HÖSTENS PROGRAM 2019

Månadsmötena:

26.9.   kl. 18   Katarina Pettersson, ”Att forska i högerpopulistisk propaganda och politisk hatretorik i sociala medier.”

23.10. kl. 18   Lia Markelin, ”Samepolitiken i Finland”

28.11. kl. 18   Årsmöte. OBS! Kl. 19 program med Mariann

                       Holmberg, ”Vårt avfall - problem eller resurs?”

9.12.  kl. 13    Gemensam lunch i Stadshusets restaurang. Bord  

                        reserverat från kl. 13.

Mötena hålls i Folkhälsans hus, Majblomman,Standertskjöldska salen, Sanitärgatan 4-6.

Litteraturcirkeln, administrerad av Gun Ahlfors, e-post ahlforsgun(at)gmail.com.

30.8. kl. 13    Värdinna  Gunn Eriksson.

Diskussion kring  ”Flauberts papegoja av Julian Barnes

25.9. kl. 13    Värdinna  Helena Gyllenberg.

Diskussion kring ”Factfulness – tio knep som hjälper dig att förstå världen” av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund.

21.10. kl. 13   Värdinna Agneta Enqvist.

Diskussion kring ”Konturer” av Rachel Cusk.

19.11. kl. 13.   Värdinna Christina Lindell.

Diskussion kring ”Jag for ner till bror” av Karin Smirnoff

11.12. kl. 13   Värdinna Christina Korkman.

Diskussion kring ”Othello” av William Shakespeare

Aspasia, administrerad av Eva Railo och Maj-Britt Grönholm

Mötena hålls på G18, rum 101.

8.10. kl. 14. Diskussion kring falska nyheter, högernationalistisk propaganda och behovet av mediekunskap

OBS! OBS! OBS!
På grund av dubbelbokning kan vi inte träffas på G 18 utan den här gången på Svenska Kvinnoförbundets i Sörnäs lokal Paviljongen på  Estnäsgatan 12 C 29

21.11. kl. 14. Ämnet för diskussionen presenteras senare.

Seminarier:

a) Nordisk-baltisk konferens (KANN) 12 - 13.10 i vetenskapscentret Heureka i Vanda.

Rubriken för konferensen är ”Gender Equality in Education and Work” och vill man anmäla sig kan man gå in på www.akateemisetnaiset.fi eller klicka här. Både klimatförändringen och könssegregering i utbildning och yrkesliv står på programmet. Konferensspråk engelska.


b) Omvälvningar i arbetslivet 11.11.

 Arrangör är Kvinnliga akademiker i Helsingfors r.f.. Seminariet fokuserar på aktuella förändringar i yrkeslivet, datoriseringen, digitaliseringen och robotiseringen och hur den tekniska utvecklingen påverkar arbetsklimatet.

Föreläsare är Henrika Franck, Cristina Andersson, Linus Nyman och som moderator fungerar Margaretha Wildtgrube.

Program och anmälning hittar du här

Samarbetet med Luckan kring språkcaféet fortsätter under hösten med Marianne  v. Knorring som kontaktperson och administratör. Språkcaféträffarna hålls på tisdagar kl. 17- 18.30 i Luckan och den första träffen är den 17.9.

Planeringsmöte 3.9. i Luckan där ämnena för höstens träffar slås fast. Anmälan till mötet tas emot av Marianne v. Knorring, som också välkomnar forna och nya assistenter. Hennes e-postadress är marianne.vonknorring(at)welho.com.

Samarbetet med Arbis gällande läxhjälpen för invandrareleverna fortsätter under ledning av Arbis lärare Annette Jansson och tjänstvilliga akkor. Informationsmöte 4.9. kl 14 med Annette Jansson på Arbis.

Tack vare givmilda medlemmars frivilliga bidrag har vi några år kunnat stödja en invandrarkvinnas studier med ca 700 euro.  Du kan betala till kassören på ett möte eller betala in på vårt konto AKTIA FI16 4055 0011 5968 10. Samma konto gäller för våra medlemsavgifter. 

.