Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Evenemangskalender 2018 

På våra möten informerar vi om aktuella frågor som berör vår förening och vårt förbund. Nya medlemmar är välkomna. Länken till anmälningsadressen finns på vår hemsida www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi . Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Information om verksamheten kommer förutom i de två medlemsbreven också om aktuella frågor per e-post till de medlemmar som uppgett sin e-postadress. På förbundets hemsidor www.akateemisetnaiset.fi  ingår också information om vårt och alla lokalföreningars program, liksom i förbundets tidning Minerva. Adressen till våra sidor på Facebook är: Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f. – KAH.

Höstprogrammet

Månadsmöten

Torsdagen den 13 september kl.18.00 börjar kvällen med en genomgång av förslaget till nya stadgar för föreningen. Kl. 19.00 talar årets flyktingkvinna 2008 Emina Arnautovic under rubriken Kulturkrock - ett sätt att mötas.

Tisdagen den 23 oktober kl.18.00 börjar vi med aktuella frågor och kl.18.15 hör vi professor Åsa von Schoultz, professor i allmän statslära på statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet från år 2017, tala över ämnet Populism: alla pratar om det, men vad är det egentligen? .

Torsdagen den 22 november höst- och valmöte kl.18.00 med presentation av årets stipendiat, av föreningens festskrift (1927–2017) och av den förnyade hemsidan.

Måndagen den 3 december kl.18.00 aktuell information och kl.18.15 berättar redaktör Stina Bäckström om sina erfarenheter av kulturkollisioner som finlandssvensk i Sverige.

Alla månadsmöten hålls i Standertskjöld-salen på Majblomman. Huset ligger mitt emot Folkhälsans Seniorhus och den exakta adressen är Sanitärgatan 4–6. Spårvagn nr 10 kör från Kirurgen längs Mannerheimvägen och stannar vid Seniorhuset, hållplats 1039. Ett urval bussar kör från Elielplatsen längs Mannerheimvägen och stannar vid hållplats 1927 (218, 321, 332, 345) eller vid hållplats 1929 (40, 43, 411, 415, 421, 436). Man också ta buss från Kampen (närtrafikstationen, 37, 41, 42 och 63) som alla stannar vid hållplats 1929. Sedan tar man sig över Mannerheimvägen vid trafikljusen och längs en liten backe åt höger nerför Sanitärgatan. Gå förbi både 4A och 4B och vik sedan in i portgången. Där finns en dörr till vänster, som vi håller öppen. Den som bor norrut känner kanske igen några bussnummer, en del av bussarna kör ut genom Södra Haga och andra längs E12 förbi Gamlas och Kårböle.

Spårvagn 3 kör från Olympiakajen via Berghäll till Granvägen, rätt nära Folkhälsan-husen.

Litteraturcirkeln (nya medlemmar välkomna, kontakt ahlforsgun(at)gmail.com)

måndag   20.8 kl. 13     "Generalens dotter" av Emelie Enckell
                                      hos Gun Ahlfors               

fredag     14.9 kl. 13     "Mänskan är ett känsligt djur" av Rafael Donner
                                      hos Gunn Eriksson                                                    

onsdag    10.10 kl. 13   "Hugo 1918" av Sirpa Kähkönen
                                      hos Christine Ek-Kommonen

tisdag      6.11 kl. 13     "Förlåten" av Agnes Lidbeck hos Stina Lindell

torsdag   13.12 kl. 13    "Grymma april" av Ismail Kadare
                                      hos Maje Grönholm

 Aspasia

diskuterar aktuella ämnen kl. 14.00-16.00 torsdag 11.10 och torsdag 29.11 i rum 101 på G18, Georgesgatan 18.

torsdagen 11.10  är temat journalistikens framtid, möjligheter och svårigheter, sanningsbegreppet och den minskade (?) tilltron till demokrati.

torsdagen 29.11 är temat ännu öppet.

Nya deltagare är välkomna. Kontaktperson är Eva Railo e.m.b.railo(at)gmail.com

Språkkaféet för invandrare, som vill lära sig eller träna sin svenska, startar på Luckan tisdagen den 11 september. Om du är intresserad av att delta som frivillig assistent några tisdagar (kl.17.00-18.30) under terminen, kontakta då Nanne von Knorring  marianne.vonknorring(at)welho.com

Arbis ordnas läxhjälp för invandrare som går på någon av kurserna i svenska. Då gäller det att kunna ställa upp på onsdagar (kl.12.30-14.00) under terminen.  Kontakta Inger Wirén inger.wiren(at)wippies.fi

Tack vare givmilda medlemmars frivilliga bidrag har vi några år kunnat stödja en invandrarkvinnas studier med ca 700 euro. Också i år har vi en rejäl startpenning, men ännu tid att bygga på den. Du kan betala till kassören på ett möte eller betala in på vårt konto. AKTIA FI1640550011596810. Samma konto gäller för våra medlemsavgifter och några saknas ännu för i år. Var snäll och kontrollera att du har betalat.

”Hösten räknas från det att gräset bleknar till dess att sjöarna frysa till”.  

(Samisk definition av hösten.)

                                    

.