Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Ta kontakt!

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf
e-postadress:
post(at)kvinnligaakademikerihelsingfors.fi
(byt ut (at) mot @)

Styrelsen:

Marie-Louise Blåfield, ordförande
  tfn 050-5292142

  e-post ml.blafield(at)gmail.com

Kate Runeberg, viceordförande

Eva Railo, sekreterare

Christina Lindell, skattmästare

Marianne Gripenberg-Gahmberg

Annica Söderström

Margaretha Wildtgrube

Facebook:
https://www.facebook.com/Kvinnliga-Akademiker-i-Helsingfors-rf-KAH-1070953262947480/