Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Ta kontakt!

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf
e-postadress:
post(at)kvinnligaakademikerihelsingfors.fi
(byt ut (at) mot @)

Styrelsen:

Chris Nyström, ordförande
  tfn 0500 425023
  e-post chris.nystrom(at)pp1.inet.fi

Margaretha Wildtgrube, sekreterare

Marie-Louise Blåfield, viceordförande

Siv Dahlin Jansson

Christina Lindell, skattmästare

Eva Railo

Kristina Virkola 

Facebook:
https://www.facebook.com/Kvinnliga-Akademiker-i-Helsingfors-rf-KAH-1070953262947480/