Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Publikationer

20181123_095120 (5)

              

Festskriften  Akademisk Kvinnokraft i 90 år publicerades den 22.11.2018 med understöd från Svenska Litteratursällskapet . Den finns att köpa för 5 euro. Vänligen kontakta föreningen på adressen post(at)kvinnligaakademikerihelsingfors.fi.

_______________________________________________________________

           


Antologin "Våra bardomsminnen" utkom till vårt 85-årsjubileum i november 2012.  Fjorton medlemmar tänker tillbaka på sin barndom.   De berättar om en händelse eller en episod som var betydelsefull, om platser som var viktiga, om drömmen om något, t.ex. en cykel, som blev verklig, om sommarminnen som alltid stannar kvar, om människor i barndomen som påverkat en, lärdomar...  Spektret är brett.

_______________________________________________________________

              

Föreningen har med understöd från Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse, Pro Juventute Nostra och Sparbanksstiftelsen i Helsingfors publicerat en skrift ”Våra krigsminnen” där 16 av föreningens medlemmar berättar minnen som de bär med sig från krigsåren. Första upplagan 2005, den andra år 2006.